CHÍNH SÁCH KIỂM TRA HÀNG

· Khi nhận hàng quý khách có quyền yêu cầu nhân viên giao hàng mở cho kiểm.

· Trường hợp đơn hàng đặt mà bên bán giao không đúng loại sản phẩm quý khách có quyền trả hàng và không không thanh toán tiền.

· Trường hợp quý khách đã thanh toán trước nhưng đơn hàng không đúng quý khách yêu cầu hoàn toàn hoặc giao lại đơn mới như đã đặt.

· Trong trường hợp yêu cầu hoàn tiền hoặc đổi đơn quý khách liên hệ qua Email: sieuthinhuquynh@gmail.com hoặc số điện thoại 19009072 chúng tôi cam kết sẽ giải quyết mọi yêu cầu của quý khách.